aby zatroszczyć się o to co naprawdę ważne …

aby obronić …

- artykuły, których celem jest obrona wiary chrześcijańskiej. Część prac dotyczy ukazania prawdziwości chrześcijaństwa w kontraście do innych światopoglądów czy religii a część zajmuje się polemiką z błędnymi naukami usiłującymi wypaczyć zasadnicze doktryny wiary, które wyłożone są w Piśmie Świętym i rozpoznane przez historyczny kościół chrześcijański.

Jak należy czcić Bożego Syna - odpowiedź na zastrzeżenia

W jednym z naszych video rozważańJ. 5:23 – Cześć odd… ) poruszyliśmy kwestię oddawania czci Bożemu Synowi. Niestety ktoś, kto jest bardzo uprzedzony do prawd głoszonych przez fragmenty takie jak wyżej wspomniany, będzie szukał wszelkich sposobów, aby jednak odrzucić jasną ich wymowę.

Jednym z takich często cytowanych miejsc rzekomo podważających powinność oddawania boskiej czci Jezusowi Chrystusowi jest stwierdzenie naszego Pana:

Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje;
a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.
(Mk 9:37)

Przeciwnik prawdy o objawionych w Biblii trzech osobach boskich mógłby na podstawie takiego tekstu ironizować: "Czy fakt, że ktoś przyjmując sierotę przyjmuje Chrystusa, a wtedy przyjmuje też Boga Ojca uprawnia nas do postawienia znaku równości pomiędzy Bogiem Ojcem, Jezusem i sierotą?"

Czytaj więcej: Jak należy czcić Bożego Syna - odpowiedź na zastrzeżenia

Czy Jezus jest "mniejszy od Boga Ojca"?

Możliwe, że spotkałeś się z argumentem polemizującym z klasycznym pojmowaniem natury Pana Boga, jakie ukształtowało się w historycznym chrześcijaństwie (w uproszczeniu nazywamy to doktryną Trójcy Świętej), a który to zarzut brzmi:

Przecież sam Pan Jezus mówił o Bogu Ojcu, że jest większy od Niego samego. W Ewangelii Jana 14:28 czytamy 'Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.' (BT) Jak więc możecie utrzymywać, że Jezus jest równy Bogu Ojcu?

Wydaje się to być argumentem nie do podważenia. Przyjrzyjmy się jednak bliżej kontekstowi tej wypowiedzi.

Czytaj więcej: Czy Jezus jest "mniejszy od Boga Ojca"?

Początki życia (abiogeneza jest niemożliwa)

W dyskusjach ze zwolennikami ewolucji jak mantra powraca ich słaby argument-unik:

Teoria ewolucji nie zajmuje się powstaniem pierwszego żywego organizmu, ale wyjaśnia  to co działo się później, kiedy pierwsza komórka już powstała. Dlatego pytanie o początek życia nie ma związku z teorią ewolucji.

Jednakże jest to mierne wytłumaczenie, gdyż teoria tak silnie zależna od warunków początkowych (istnienia kodu DNA w pierwszej komórce) powinna prowadzić każdy umysł motywowany pasją odkrywania prawdy o świecie, do oczywistego pytania, skąd wziął się materiał wyjściowy do tego, by mechanizm „mutacja-dobór naturalny” mógł zacząć działać?

Czytaj więcej: Początki życia (abiogeneza jest niemożliwa)

Polemika z traktatem „15 pytań do zwolenników ewolucji”

Otrzymaliśmy zastrzeżenia (uwagi) do wydanego przez nas traktatu 15 pytań do zwolenników ewolucji. Publikujemy je poniżej za zgodą autora. Cytowane są oryginalne pytania (wersja skrócona), następnie przedstawione zarzuty (z pomarańczową górną ramką) i poniżej nasza odpowiedź. Pełną treść oryginalnych piętnastu pytań do zwolenników ewolucji można znaleźć tutaj: link.

Czytaj więcej: Polemika z traktatem „15 pytań do zwolenników ewolucji”

Jesteśmy grupą chrześcijan… Chcemy w sposób świadomy i systematyczny zachęcać innych do podejścia z całą powagą do tematu wiary.  > Więcej <

Mamy nadzieję, że zawarte na naszym portalu informacje rzucą wyzwanie najbardziej wymagającym sceptykom, odbudują poczucie pewności wątpiącym, a błądzącym wskażą, że życie z Bogiem ma sens!  > Więcej <