aby zatroszczyć się o to co naprawdę ważne …

Wprowadzenie

Ewolucja: W pełni naturalne pojawienie się życia i jego złożonych odmian.

 

Pytanie 1.

Jak powstało życie?

Profesor Paul Davies, ewolucjonista, przyznał:

Nikt nie wie, w jaki sposób mieszanina nieożywionych związków chemicznych w sposób spontaniczny zorganizowała się w pierwszą, żywą komórkę.

Andrew Knoll, profesor biologii na Harvardzie, powiedział,

Tak naprawdę nie wiemy, jak na naszej planecie powstało życie.

Najprostsza komórka dla swojego funkcjonowania potrzebuje setek białek. Nawet jeśli każdy atom we wszechświecie reprezentowałby eksperyment, w którym obecne byłyby wszystkie potrzebne aminokwasy dla każdej możliwej kombinacji połączenia ich w większe molekuły oraz trwałoby to przez cały zakładany ewolucyjny wiek wszechświata, to i tak nie powstałoby żadne, średnich rozmiarów, funkcjonalne białko.

Zatem …

… jak życie dysponujące setkami białek powstało dzięki samej chemii bez udziału inteligentnego projektu ?

 

Pytanie 2.

Jakie jest pochodzenie kodu DNA?

Kod jest złożonym systemem komunikacji zawierającym „litery” i „słowa”, przy czym znaczenie tych „słów” nie wynika z chemicznych właściwości „liter” – tak samo jak informacja na tej stronie nie jest produktem chemicznych właściwości tuszu (czy też pikseli na ekranie).
Czy istniały jakiekolwiek inne systemy kodowania bez inteligentnego projektu?

Zatem …

… w jaki sposób system kodowania DNA miałby powstać, jeśli nie był on celowo utworzony ?

 

Pytanie 3.

W jaki sposób mutacje – przypadkowe błędy w kopiowaniu (zamiana „liter” DNA, ich usunięcie bądź dodanie czy inwersja chromosomowa, itd.) – miały by stworzyć ogromną ilość informacji zawartej w DNA istot żywych?

W jaki sposób takie błędy utworzyłyby ciąg 3 miliardów liter kodowanej informacji w DNA, która zmieniłaby mikroba w mikrobiologa? W kodzie tym mamy zarówno informację o tym jak utworzyć białka oraz o tym jak sterować ich użyciem – podobnie do książki kucharskiej zawierającej tak listy składników, jak i instrukcje jak i kiedy je połączyć. Jedne dane bez drugich są bezużyteczne. Mutacje znane są ze swojego szkodliwego wpływu, który obejmuje ponad 1000 chorób genetycznych człowieka, m.in. hemofilię. Rzadko bywają one w jakikolwiek sposób korzystne.

Zatem …

… jak mieszanie istniejącej informacji DNA miałoby stworzyć biochemiczne łańcuchy reakcji czy nanomaszyny złożone z wielu komponentów, aby zajść mogła ewolucja „od-zupy-do-człowieka” ?
Np. jak powstał 32-elementowy silnik wirnikowy syntazy ATP (który wytwarza energię zasilającą wszelkie procesy życiowe), czy cząsteczkowe roboty jak np. kinezyna (która jak „listonosz” dostarcza „pakunki” wewnątrz komórki)?

 

Pytanie 4.

Dlaczego dobór naturalny, uznawany również przez kreacjonizm, nauczany jest jako wyjaśnienie pochodzenia różnorodności form żywych?

Proces ten z definicji polega na selekcjonowaniu (wybieraniu spośród już istniejącej informacji), zatem nie jest procesem twórczym. Może on wyjaśnić przeżycie najlepiej dostosowanych (dlaczego pewne geny w specyficznych środowiskach mają korzystny wpływ na dane gatunki), ale nie pojawienie się najlepiej dostosowanych (zacznijmy od pytania, skąd się w ogóle wzięły geny i stworzenia żywe?).

Zatem …

… wymarcie osobników nieprzystosowanych do danego środowiska a przeżycie tych, które są do niego dostosowane nie wyjaśnia pochodzenia cech, które sprawiają, że dane osobniki się przystosowały.
Np. w jaki sposób minimalne wahania rozmiarów dzioba zięby miałyby wyjaśnić pojawienie się samego dzioba? W jaki sposób dobór naturalny wyjaśnia ewolucję od-zupy-do-człowieka ?

 

Pytanie 5.

W jaki sposób powstały ścieżki biochemiczne, które wymagają współdziałania szeregu enzymów reagujących w określonej kolejności?

Każda ze ścieżek i nanomaszyn do prawidłowego działania wymaga istnienia wielu składników – białek / enzymów. W jaki sposób szczęśliwy traf miałby utworzyć choć jeden z takich składników, a cóż dopiero równocześnie 10, 20 czy ponad 30 z nich, działających często w ściśle określonej sekwencji?

Biochemik, ewolucjonista, Franklin Harold, napisał:

… musimy przyznać, że obecnie nie dysponujemy szczegółowym, darwinistycznym wyjaśnieniem ewolucji jakiegokolwiek biochemicznego czy komórkowego systemu, jedynie różnorodnością spekulacyjnego ‘chciejstwa’.

 

Pytanie 6.

Istoty ożywione wyglądają jak gdyby zostały zaprojektowane, zatem skąd ewolucjoniści wiedzą, że one nie zostały zaprojektowane?

Richard Dawkins napisał: „biologia, to nauka badająca złożone istoty, które mają pozór, jakoby były celowo zaprojektowane.” Francis Crick, współodkrywca kodu DNA argumentował, „Biolog stale musi mieć w pamięci, że to co widzi, nie zostało zaprojektowane, ale raczej wyewoluowało.” Problemem ewolucjonistów jest fakt, że żyjące organizmy wykazują zbyt wiele cech celowego projektu. Kto by oponował, gdy archeolog mówi, że znaleziona ceramika wskazuje na ludzkiego projektanta? Jednak, gdy ktoś stwierdza, że projekt zawarty w żywych istotach wskazuje na Projektanta, wtedy uznawane jest to za niedopuszczalne.

Zatem …

… dlaczego nauka miałaby ograniczać się do szukania naturalnych przyczyn a nie poszukiwać również przyczyn logicznych?

 

Pytanie 7.

Jak wyewoluowały organizmy wielokomórkowe?

W jaki sposób indywidualnie przystosowane do przeżycia komórki „nauczyłyby się” specjalizacji funkcji i współpracy z innymi komórkami (włączając w to programową śmierć niektórych komórek), by stworzyć złożone rośliny i zwierzęta ?

 

Pytanie 8.

Jak powstały dwie płcie?

Rozmnażanie bezpłciowe charakteryzuje się dwukrotnie większym dostosowaniem („fitness”) względem zużytych zasobów w porównaniu z rozmnażaniem płciowym, zatem jak to ostatnie miałoby kiedykolwiek osiągnąć przewagę, aby zostało faworyzowane przez dobór naturalny?

Dodatkowo …

… jak same oddziaływania fizyczne i chemiczne wynalazłyby komplementarne (pasujące do siebie) narządy, które są potrzebne jednocześnie, by mogło pojawić się kolejne pokolenie (pozbawione inteligencji procesy nie są w stanie planować przyszłej koordynacji męskich i żeńskich organów) ?

 

Pytanie 9.

Dlaczego brakuje wielu milionów form przejściowych skamielin (a przecież oczekiwano ich znalezienia)?

Już sam Darwin dostrzegał ten problem i nadal pozostaje on nierozwiązany. Ewolucyjne drzewo rodowe, jakie spotykamy w podręcznikach, bardziej opiera się na wyobraźni niż na dowodach w postaci skamielin.

Stephen G. Gould, znany paleontolog z Harvardu (ewolucjonista), napisał:

Niezwykła rzadkość występowania form przejściowych w zapisie skalnym stanowi wśród paleontologów ‘tajemnicę poliszynela’.

Inni ewolucjonistyczni eksperci w dziedzinie skamielin również przyznają, że jest to duży problem.

 

Pytanie 10.

Jak tzw. ‘żywe skamieliny’ zdołały przetrwać w niezmienionej formie przez rzekome setki milionów lat, jeśli w tym samym czasie ewolucja miałaby zmienić robaki w ludzi?

Profesor Gould napisał:

Zachowanie stabilności w obrębie gatunków uznać należy za poważny problem dla ewolucji.

 

Pytanie 11.

W jaki sposób ‘ślepy traf’ działający wśród związków chemicznych miałby wytworzyć umysł/inteligencję, znaczenie, altruizm i moralność?

Jeśli wszystko wyewoluowało, a Boga wymyślili sobie ludzie – jak uczy filozofia ewolucyjna – to jaki jest cel i znaczenie życia ludzkiego? Czy na lekcjach przyrody nie powinno się uczyć nihilizmu (czyli tego, że życie jest pozbawione sensu)?

 

Pytanie 12.

Dlaczego tolerowane są ewolucyjne pseudowyjaśnienia w stylu: „jakoś-się-to-zdarzyło”?

Ewolucjoniści często uciekają się do elastycznego teoretyzowania, by „wyjaśnić” obserwacje, które przeczą teorii ewolucji. Dr Philip Skell, członek Narodowej Akademii Nauk (USA) napisał: „Wyjaśnienia darwinowskie dla takich zjawisk są często zbyt plastyczne: Dobór naturalny czyni z ludzi agresywnych egoistów – z wyjątkiem sytuacji, gdy czyni z nich pokojowo nastawionych altruistów. Albo, dobór naturalny kształtuje płodnych mężczyzn, którzy szeroko rozsiewają swoje nasienie – z wyjątkiem sytuacji, gdy preferuje on mężczyzn, którzy są wiernymi mężami chroniącymi oraz zaopatrującymi swoje rodziny. Kiedy wyjaśnienie jest tak elastyczne, że może wytłumaczyć dowolne zachowanie, to trudno jest je eksperymentalnie zweryfikować, a tym bardziej stosować jako katalizator dla postępu nauki.

 

Pytanie 13.

W jakich dziedzinach nastąpił przełom rozwoju nauki dzięki ewolucji?

Dr Marc Kirchner (ewolucjonista), dyrektor wydziału Biologii Systemowej Akademii Medycznej na Harvardzie stwierdził:

W rzeczy samej, przez ostatnich 100 lat, niemal cała biologia rozwijała się niezależnie od ewolucji, z wyjątkiem samej biologii ewolucyjnej. Biologia molekularna, biochemia, fizjologia zupełnie ewolucji nie brały pod uwagę.

Dr Skell napisał:

Dla lekarzy, weterynarzy czy rolników liczy się wiedza na temat tego, jak te organizmy rzeczywiście funkcjonują, a nie spekulacje co do tego, jak one mogły powstać miliony lat temu…

Ewolucyjne myślenie w istocie stanowi przeszkodę na drodze odkryć medycznych. Dlaczego więc szkoły i uczelnie uczą ewolucji tak dogmatycznie, zabierając cenny czas, jaki mógłby być poświęcony biologii eksperymentalnej, która prawdziwie przyczynia się dla dobra ludzkości?

 

Pytanie 14.

Nauka zajmuje się m.in. prowadzeniem eksperymentów, aby przekonać się jak funkcjonują dane organizmy czy zjawiska. Dlaczego ewolucja, teoria odnosząca się do przeszłości, nauczana jest w szkołach na równi z nauką badającą teraźniejszość?

Nie możesz przeprowadzić eksperymentów w przeszłości ani nawet zaobserwować tego, co się wtedy dokładnie działo. Kiedy zapytano Richarda Dawkinsa czy zaobserwowano proces ewolucji, odpowiedział: „Ewolucja była obserwowana, tyle tylko, że nie była obserwowana w czasie, gdy zachodziła.

 

Pytanie 15.

Dlaczego więc w szkołach nauczany jest systemem dogmatów będący zasadniczo poglądem religijnym, który na dodatek nie jest w stanie dostarczyć dowodów na swoje poparcie?

Karl Popper, znany filozof nauki, powiedział:

Darwinizm nie jest testowalną teorią naukową, ale metafizycznym [religijnym] programem badawczym…

Michael Ruse, filozof nauki ewolucyjnej przyznał:

Ewolucja jest religią. Było to prawdą na początku, i nadal jest to prawdą, gdy chodzi o opis ewolucji.

Jeśli niektórzy oponują w kwestii nauczania religii w szkołach, to dlaczego nie protestują, gdy naucza się tam ewolucji?

 

 

Skatalogowane pod: Stworzenie ma sens,

Jesteśmy grupą chrześcijan… Chcemy w sposób świadomy i systematyczny zachęcać innych do podejścia z całą powagą do tematu wiary.  > Więcej <

Mamy nadzieję, że zawarte na naszym portalu informacje rzucą wyzwanie najbardziej wymagającym sceptykom, odbudują poczucie pewności wątpiącym, a błądzącym wskażą, że życie z Bogiem ma sens!  > Więcej <