aby zatroszczyć się o to co naprawdę ważne …

Otrzymaliśmy zastrzeżenia (uwagi) do wydanego przez nas traktatu 15 pytań do zwolenników ewolucji. Publikujemy je poniżej za zgodą autora. Cytowane są oryginalne pytania (wersja skrócona), następnie przedstawione zarzuty (z pomarańczową górną ramką) i poniżej nasza odpowiedź. Pełną treść oryginalnych piętnastu pytań do zwolenników ewolucji można znaleźć tutaj: link.

 

01 JAK POWSTAŁO ŻYCIE?

Teoria ewolucji nie zajmuje się odpowiedzią na to pytanie. Choć biologia ewolucyjna jest pokrewna abiogenezie, nie zajmuje się genezą życia. Abiogeneza =/= ewolucja. Pytanie nr 1 jest bezsensowne i nie dotyczy tematu. Powinno być sformułowanie ‚JAK POWSTAŁO ŻYCIE WG TEORII ABIOGENEZY?’

ODPOWIEDŹ: Pytanie początkowe, „Jak powstało życie?”, jako skierowane do zwolenników teorii ewolucji (dalej: TE) jest jak najbardziej uzasadnione.

Obrońcy TE notorycznie uchylają się od udzielenia na nie odpowiedzi poprzez zawężenie obszaru zainteresowania ewolucjonizmu do przemian zachodzących w już żyjących organizmach (wygodnie powierzając działowi abiogenezy znalezienie odpowiedzi na pytanie związane z powstaniem życia).

Zadziwiające jest jednak, że definiując samą ewolucję dogmatycznie obstają przy powstaniu życia z materii nieożywionej. Np. profesor G.A. Kerkut z uniwersytetu w Southhampton definiuje ewolucję jako: „teorię stwierdzającą, że wszystkie formy żywe na świecie powstały z jednego źródła, które samo pochodzi z form nieorganicznych” (Kerkut G.A. Implications of Evolution, Pergamon, Oxford, UK. Str. 157.) Podobnie jest to przedstawiane w podręcznikach do szkół średnich i uniwersyteckich.

Zatem kiedy mowa jest o zakresie TE – przedstawia się nam, iż rzekomo wyjaśnia ona wszystkie formy żywe począwszy od prostych związków nieożywionych, kiedy jednak pytamy „skąd się wzięło pierwsze życie” – słyszymy wymówkę: ”Tym ewolucja się nie zajmuje, zapytajcie specjalistów od abiogenezy”.

ma-sens.pl

 

 

Skatalogowane pod: Stworzenie ma sens,

Jesteśmy grupą chrześcijan… Chcemy w sposób świadomy i systematyczny zachęcać innych do podejścia z całą powagą do tematu wiary.  > Więcej <

Mamy nadzieję, że zawarte na naszym portalu informacje rzucą wyzwanie najbardziej wymagającym sceptykom, odbudują poczucie pewności wątpiącym, a błądzącym wskażą, że życie z Bogiem ma sens!  > Więcej <