aby zatroszczyć się o to co naprawdę ważne …

 

02 JAKIE JEST POCHODZENIE KODU DNA?

Stwierdzenie jakoby --Kod jest złożonym systemem komunikacji zawierającym „litery” i „słowa”-- jest poprawne tylko gdy dotyczy syntetycznych form kodowania, jak na przykład język. DNA nie jest językiem gdyż nie posiada ani liter, ani słów, a  samo kodowanie jest zawarte w częstotliwości alleli, nie w symbolicznej treści.

ODPOWIEDŹ: W tym miejscu zaprzecza Pan wielu stwierdzeniom ewolucjonistycznej literatury. Np. jeden autor na stronie Access Excellence pisze: “Pomyślmy o DNA jako całości informacji potrzebnej do reprodukcji dowolnego organizmu. W rzeczy samej, jak o języku. […]  cała przypadkowa informacja w cząsteczce DNA staje się ukierunkowana i mająca znaczenie przez samo precyzyjne uporządkowanie baz A,T, G i C. [Gdzie] litery: Bazy nukleotydów, Słowa: Kodony; Zdania: Geny a książka: DNA (wyróżnienie w oryginale).

Choć z autorem (ewolucjonistą) nie zgodzimy się, że informacja ta jest przypadkowa, jednak przyznaje on, że w DNA mamy do czynienia ze swoistym językiem. Tak samo twierdzi słynny ateista Richard Dawkins porównując informację zawartą w DNA do języka programów komputerowych.

Czyli specyficzna częstotliwość alleli konstytuuje ich „symboliczną treść” (np. TGG = „koduj Tryptofan”, a TGA = „zatrzymaj transkrypcję”).

ma-sens.pl

Co do samej genezy DNA – wg obecnego stanu wiedzy DNA wywodzi się z RNA.

ODPOWIEDŹ: Niestety, hipoteza doszukiwania się początków życia w RNA (tzw. „RNA world hypothesis”) ma dyskwalifikujące ją braki. RNA jest bardzo nietrwałe, a rybozymy (enzymy oparte na RNA) są bardzo mało efektywne (I proszę nie zasłaniać się wymówką, iż „nie szkodzi, że mało efektywne, przecież dalszy proces ewolucyjny mógł to poprawić” – otóż nie. Z badań m.in. Richarda Wolfendena wynika, że efektywność niektórych enzymów (tych białkowych a nie rybozymów) jest kluczowa dla przeżycia organizmów. Bez nich procesy, które trwają ułamki sekund musiałyby trwać miliony lat). Ostateczną przeszkodą nie do przebycia jest niemożność samorzutnego łączenia się łańcuchów DNA bez działania ATP, które musi dostarczyć energii, aby powstały odpowiednie wiązania chemiczne. Jednakże ATP jest produkowane przez szlaki metaboliczne w komórkach organizmów żywych i wymagają współpracy szeregu nanomaszyn. Szczegółowe omówienie części tego problemu przez profesora termodynamiki znajduje się tu: (link).

ma-sens.pl

„Czy istniały jakiekolwiek inne systemy kodowania bez inteligentnego projektu?”

Systemy biologicznego kodowania.

ODPOWIEDŹ: Pominął Pan słowo „inne”! Systemy biologicznego kodowania są właśnie tymi, które rozpatrujemy pod kątem podejrzenia o udział inteligentnego projektu w ich powstaniu, gdyż wszystkie INNE znane kody mają swoich projektantów (jest to powszechne doświadczenie nauki). Popełnia Pan błąd logiczny podobny do odpowiedzi na pytanie: „Czy istnieje życie na jakiejkolwiek INNEJ planecie we wszechświecie?”, która by brzmiała: „Tak, na Ziemi”.

ma-sens.pl

„W jaki sposób system kodowania DNA miałby powstać, jeśli nie był on celowo utworzony?”

Dobór naturalny ‚preferował’ najwyraźniej systemy kodowania bardziej wydajne niż RNA czego skutkiem było powstanie w efekcie DNA.

ODPOWIEDŹ: Powyższe zdanie jest czystym dogmatycznym stwierdzeniem opartym na wierze w „twórczą” moc doboru naturalnego. Faktem, którego ewolucjoniści nie chcą przyjąć do wiadomości jest to, że dobór naturalny niczego twórczego nie powoła do istnienia. Jedyne co on potrafi to selekcjonować z już istniejącej informacji (i robi to dość skutecznie!). Zdanie to pozbawione jest również jakiegokolwiek eksperymentalnego dowodu na swoje poparcie, a ponadto nauka o teorii informacji oraz termodynamika zaprzeczają możliwości powstania DNA z zaprogramowanym w nim, użytecznym kodem bez celowej ingerencji inteligentnego projektanta (porównaj ostatni link z pytania 2).

ma-sens.pl

 

Skatalogowane pod: Stworzenie ma sens,

Jesteśmy grupą chrześcijan… Chcemy w sposób świadomy i systematyczny zachęcać innych do podejścia z całą powagą do tematu wiary.  > Więcej <

Mamy nadzieję, że zawarte na naszym portalu informacje rzucą wyzwanie najbardziej wymagającym sceptykom, odbudują poczucie pewności wątpiącym, a błądzącym wskażą, że życie z Bogiem ma sens!  > Więcej <