aby zatroszczyć się o to co naprawdę ważne …

W dyskusjach ze zwolennikami ewolucji jak mantra powraca ich słaby argument-unik:

Teoria ewolucji nie zajmuje się powstaniem pierwszego żywego organizmu, ale wyjaśnia  to co działo się później, kiedy pierwsza komórka już powstała. Dlatego pytanie o początek życia nie ma związku z teorią ewolucji.

Jednakże jest to mierne wytłumaczenie, gdyż teoria tak silnie zależna od warunków początkowych (istnienia kodu DNA w pierwszej komórce) powinna prowadzić każdy umysł motywowany pasją odkrywania prawdy o świecie, do oczywistego pytania, skąd wziął się materiał wyjściowy do tego, by mechanizm „mutacja-dobór naturalny” mógł zacząć działać?

Podobnie myśli komentator odkryć naukowych Gordy Slack (sam będący ewolucjonistą):

Myślę, że jest to co najmniej nieszczere, by argumentować, że pochodzenie życia nie ma nic wspólnego z ewolucją. Jest ono nie mniej ważne dla ewolucji co Big Bang dla fizyki czy kosmologii. Ewolucja powinna być w stanie wyjaśnić, przynajmniej teoretycznie, wszystkie organizmy cofając się do tego pierwszego, który mógł się powielać przez biologiczne czy chemiczne procesy. Ażeby zrozumieć ten organizm w pełni, po prostu, musielibyśmy wiedzieć co było przed nim. A na chwilę obecną nie przybliżyliśmy się do tego ani na krok.

Dopóki nie ma DNA – 
 - nie ma możliwości zaistnienia mutacji.

Pozostaje też często zbyt pospiesznie omijane pytanie, co miałoby wtedy być presją selekcyjną dającą korzyść przeżycia jednej komórce a nie innej – przecież w/g tej teorii żadnych drapieżników (wyższych form) wtedy jeszcze nie było?

Dlatego rośnie liczba naukowców, którzy rozumiejąc skalę problemu nie wierzą w samoistne zapoczątkowanie się życia.

 

Skatalogowane pod: Stworzenie ma sens,

Jesteśmy grupą chrześcijan… Chcemy w sposób świadomy i systematyczny zachęcać innych do podejścia z całą powagą do tematu wiary.  > Więcej <

Mamy nadzieję, że zawarte na naszym portalu informacje rzucą wyzwanie najbardziej wymagającym sceptykom, odbudują poczucie pewności wątpiącym, a błądzącym wskażą, że życie z Bogiem ma sens!  > Więcej <