aby zatroszczyć się o to co naprawdę ważne …

Pewność zbawienia? - J. 5:24

Segment traktujący o biblijnych podstawach pewności zbawienia. Rozważany fragment pokazuje drogę wyjścia z błędnego koła dyskusji, "Czy Biblia uczy 'raz zbawiony na zawsze zbawiony' niezależnie od tego jak ktoś prowadzi się w życiu?"

 

Jesteśmy grupą chrześcijan… Chcemy w sposób świadomy i systematyczny zachęcać innych do podejścia z całą powagą do tematu wiary.  > Więcej <

Mamy nadzieję, że zawarte na naszym portalu informacje rzucą wyzwanie najbardziej wymagającym sceptykom, odbudują poczucie pewności wątpiącym, a błądzącym wskażą, że życie z Bogiem ma sens!  > Więcej <