aby zatroszczyć się o to co naprawdę ważne …

video rozważania …

- kilkuminutowe dociekania znaczenia wersetów Bożego Słowa zarówno tych dobrze znanych jak i znanych nieco mniej z naciskiem na korygowanie popularnych interpretacji, które bywa, że niekoniecznie zgodne są z oryginalną ich treścią.

Tak bowiem Bóg umiłował świat - J. 3:16
Pewność zbawienia? - J. 5:24
J. 5:23 - Cześć oddawana Bożemu Synowi

Jesteśmy grupą chrześcijan… Chcemy w sposób świadomy i systematyczny zachęcać innych do podejścia z całą powagą do tematu wiary.  > Więcej <

Mamy nadzieję, że zawarte na naszym portalu informacje rzucą wyzwanie najbardziej wymagającym sceptykom, odbudują poczucie pewności wątpiącym, a błądzącym wskażą, że życie z Bogiem ma sens!  > Więcej <